Logo

Advokat Frida Björsland

Direktnr. 023-663 02 40

Växel 023-215 18

Mobilnr. 073-700 07 68

E-post frida@legnerfalt.se

Advokat Frida Björsland har arbetat här sedan 2015 och har varit advokat sedan 2021. Frida arbetar främst med brottmål, som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, och som offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV.

Frida åtar sig även uppdrag för dig som enskild inom familjerätt, arvsrätt och tvistemål samt åtar sig även uppdrag genom förordnande från tingsrätt som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman.

Tidigare har Frida arbetat som föredragande på Förvaltningsrätten i Falun och som processförare på Skatteverket i Borlänge.

Frida tog sin juristexamen på Stockholms universitet 2018 och har även sedan 2002 en magisterexamen i juridik från Affärsrättsliga programmet på Internationella Handelshögskolan i Jönköping.