Logo

Advokat Ingrid Legnerfält

Direktnr. 023-215 99

Växel 023-215 18

Mobilnr. 070-240 43 64

E-post ingrid@legnerfalt.se

Advokat Ingrid Legnerfält är delägare i advokatbyrån, hon har arbetat här sedan 2009 och har varit advokat sedan 2013. Ingrid arbetar främst med brottmål, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde, och som offentligt biträde i LVU, LVM. LPT och LRV. Ingrid åtar sig även uppdrag inom familjerätt och tvistemål.

Ingrid har tidigare arbetat som föredragande på Länsrätten i Dalarna och har gjort notarietjänstgöring på Hedemora tingsrätt.

Ingrid tog sin jur.kand. på Stockholms universitet 1994.