Logo

Socialrätt

Ett av de största ingreppen staten kan göra mot en enskild är att med stöd av lag omhänderta någon för vård mot den personens vilja. Det kan vara personer som tvångsvårdas för missbruk, psykisk sjukdom eller barn som riskerar att fara illa i sitt hem. Parterna i dessa ärenden har rätt till ett offentligt biträde som hjälper och stödjer dem igenom processen. Advokatbyråns advokater har lång och bred erfarenhet av dessa ärenden, samt den empati och det engagemang som krävs för att göra ett bra arbete.

Rådgivning