Logo

Legnerfält Advokatbyrå

Den lilla advokatbyrån med det stora engagemanget

En personlig klientkontakt

Vi är den lilla advokatbyrån med det stora, personliga engagemanget. Vårt fokus är humanjuridik i alla dess former. För oss är personen bakom ett ärende mycket viktig, därför arbetar vi för en god, nära och personlig klientkontakt.

Vårt kontor ligger i ”Ihrmanska Villan” på Magasinsgatan 7A i Falun.

Välkommen att kontakta oss med dina juridiska frågor.

Vår kontorsbyggnad i Falun, Ihrmanska villan byggd 1902

 

 

Våra tjänster

 

Att anlita en advokat

I Sverige är det endast den som är medlem av Sveriges Advokatsamfund som får kalla sig advokat. Vi ska alltid följa gällande rätt och god advokatsed, det gäller även för övriga jurister som arbetar på advokatbyrån. I vårt uppdrag ingår alltid att sätta klientens intressen främst. Det kan ibland innebära att vi på grund av jäv eller någon annan intressekonflikt inte kan acceptera ett uppdrag. Allt arbete som vi utför sker under tystnadsplikt, som skyddas genom lag.

Läs mer om advokater och de regler som gäller för advokater på Advokatsamfundets hemsida http://www.advokatsamfundet.se.

Om du som klient och konsument skulle vara missnöjd med vårt arbete och missnöjet rör arvodet eller annan ekonomisk fråga kan du få ditt klagomål prövat av Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet. En förutsättning för att kunna vända sig till Konsumenttvistnämnden är att man först försökt nå en lösning i samförstånd med advokaten och advokatbyrån. Advokaten är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning samt att följa nämndens beslut.

För ytterligare information, kontakta Konsumenttvistnämnden http://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden, postadress är Box 27 321, 102 54 Stockholm, telefon är 08-459 03 00.