Logo

Våra advokattjänster


Brottmål

Den som misstänkts för ett brott har många gånger rätt till en offentlig försvarare, som biträder under tiden som förundersökning pågår och vid en huvudförhandling. Även den som blir utsatt för ett brott har många gånger rätt till ett målsägandebiträde, som då ska hjälpa till och stödja under förundersökning och rättegång. Målsägandebiträde hjälper även till att föra talan om skadestånd med anledning av brottet. När det misstänks att är ett barn har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller närstående, kan en särskild företrädare för barn utses för att tillvarata barnets intressen. På advokatbyrån har vi bred erfarenhet av förordnande som offe...
LÄS MER

Familjerätt

Familjerätt är ett viktigt område där advokatbyrån kan hjälpa dig med bl. a. äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, framtidsfullmakt, vårdnad, boende och umgänge för barn. Advokatbyrån har lång erfarenhet och bred kunskap inom detta område.
LÄS MER

Arvsrätt

Arvsrätt är ett omfattande juridiskt område som de flesta av oss förr eller senare kommer i kontakt med. Vi kan hjälpa dig med upprättande och ändring av testamente, boutredning, bouppteckning, arvskifte, tvister i dödsbo och allmän rådgivning. Advokatbyråns advokater åtar sig även uppdrag som boutredningsman och skiftesman.
LÄS MER

Socialrätt

Ett av de största ingreppen staten kan göra mot en enskild är att med stöd av lag omhänderta någon för vård mot den personens vilja. Det kan vara personer som tvångsvårdas för missbruk, psykisk sjukdom eller barn som riskerar att fara illa i sitt hem. Parterna i dessa ärenden har rätt till ett offentligt biträde som hjälper och stödjer dem igenom processen. Advokatbyråns advokater har lång och bred erfarenhet av dessa ärenden, samt den empati och det engagemang som krävs för att göra ett bra arbete.
LÄS MER