Logo

Familjerätt

Familjerätt är ett viktigt område där advokatbyrån kan hjälpa dig med bl. a. äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, framtidsfullmakt, vårdnad, boende och umgänge för barn.

Advokatbyrån har lång erfarenhet och bred kunskap inom detta område.

Ekonomisk familjerätt

Oavsett om du är sambo, gift eller ensamstående kan du komma att ställas inför frågor där du behöver juridisk hjälp. Det kan handla om t.ex.  framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord, bodelning, gåvor, generationsskifte m.m. Vi kan hjälpa dig att upprätta dokument såväl som att hjälpa dig i en uppkommen tvist.

Vårdnad, boende och umgänge för barn

När ni som föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen kan våra advokater hjälpa till med juridisk rådgivning. Det vara genom rådgivning, bistå vid talan i domstol om vårdnad eller verkställighet av överenskommelser eller beslut.

Alla barn har rätt till en nära kontakt och ett umgänge med båda sina föräldrar om barnet inte bor med dem båda.

Grunden i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge för barn ska vara barnets bästa.